Права, обов'язки та вирішення спорів

Шановні друзі!

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Альянс-2005» здійснює свою діяльність щодо постачання природного газу відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність суб’єктів ринку природного газу.

Ви, як споживач природного газу, маєте право:

- на отримання газу, фізико-хімічні показники якого відповідають установленим нормам, в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, які погоджені оператором Єдиної газотранспортної системи України, крім випадків припинення (обмеження) постачання/транспортування газу відповідно до вимог законодавства;

- на коригування планових, підтверджених до добових обсягів газу в установленому порядку;

- самостійно припиняти (обмежувати) відбір газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинні письмово повідомляти усіх суб’єктів ринку природного газу, з яким укладено відповідні договори;

- вимагати поновлення постачання/розподілу/транспортування газу в установленому порядку після усунення порушень і оплати послуг з відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору на постачання;

- інші права, передбачені чинним законодавством.

Вирішення спорів

Усі спори, що виникають у зв’язку з укладанням договору зі Споживачем або такі, що виникають в процесі виконання умов укладеного договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

© 2017 ТОВ "ЕНЕРГО-АЛЬЯНС-2005". All Rights Reserved.
створення сайту -